navykove latky

Nejběžnější návykové látky a jak škodí

Většina z nás se asi shodne na tom, že užívání omamných látek je nebezpečné. V čem se ale názory podstatně liší je to, co vše se dá za omamnou látku považovat a jak moc může uškodit. Zjednodušeně se dá říct, že drogou je jakákoliv látka, na které si člověk může vypěstovat závislost, přičemž je následně nutná odpovídající léčba závislostí.

Nejnebezpečnější je alkohol

Závislost na alkoholu patří k nejběžnějším. Není divu – pravidelně ho konzumují dvě miliardy lidí po celém světě a za svůj život ho vyzkouší přes 85 % dospělých. Alkohol člověku pomáhá uvolnit se, navozuje dobrou náladu a euforii, avšak jen v mírném množství. Když to s ním přeženeme, může vyvolat deprese, agresivní chování a negativně se odrazit i na našem zdraví. Dlouhodobá konzumace alkoholu má za následek nemoci trávicí soustavy, onemocnění jater a cukrovku.

Heroin a kokain

Žebříčku nebezpečnosti závislosti na drogách jako takových vévodí heroin a kokain. U heroinu je riziko vypěstování závislosti prakticky stoprocentní a jeho užívání s sebou nese vysoké riziko úmrtí, ať už na předávkování, infekci, selhání srdce, onemocnění ledvin, jater nebo zánět žaludku. U kokainu už riziko psychické závislosti není tak vysoké, přesto jeho užívání představuje obrovskou zátěž pro kardiovaskulární systém. Uživatelé kokainu až třikrát častěji umírají na infarkt než na předávkování.

Benzodiazepiny

Závislost na lécích rovněž patří k velmi nebezpečným. Obvyklé je užívání benzodiazepinů, psychoaktivních látek se sedativními a hypnotickými účinky. Jinými slovy jde o klasické léky proti nespavosti, léky tlumící úzkost a křeče a léky pomáhající při léčbě jiných závislostí. Velkým nebezpečím je u nich rychlé vypěstování tolerance a nutnost zvyšovat dávky a snadná dostupnost. Kombinace s alkoholem může být i smrtelná, dlouhodobé užívání vede k úzkostem, anorexii a bolestem hlavy a při užití velkého množství léků hrozí smrt z předávkování.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.