kulickova loziska

Jaké jsou druhy ložisek a jaký je mezi nimi rozdíl?

Historie ložisek sahá až k vynálezu kola před více než 7 000 lety s prvním kluzným ložiskem. Ložisko je základní strojní součástí strojů a zařízení umožňující snížení tření při vzájemném otáčivém nebo posuvném pohybu dílů. Jaké jsou druhy ložisek?

Všudypřítomná ložiska společnosti ASW Valivá ložiska spol. s r.o.

Při kontaktu kovu s kovem vzniká tření a zvyšuje opotřebení kovu obrušováním. Ložiska omezují tření díky vzájemnému odvalování obou povrchů. Nejběžnější je valivé ložisko obvykle tvořené vnitřním a vnějším kroužkem, mezi kterým se odvalují hladké kovové kuličky nebo válečky uložené v tzv. kleci. Společnost ASW Valivá ložiska spol. s r.o. se specializuje na průmyslová ložiska, velkorozměrové otoče, lineární vedení a komponenty pro průmyslové stroje a strojírenské využití.

Rozdělení ložisek podle konstrukce a principu

  • Kluzná ložiska – nedělená – pouzdra nebo tvarovaná dělená – pánve. Čep hřídele je v kontaktu přímo s pouzdrem – pánví.
  • Valivá ložiska – tvořena dvěma kroužky, valivými tělísky a klecí zachycující valivé segmenty. Rotační pohyb čepu vůči rámu stroje umožní valivá tělíska.

Rozdělení ložisek podle směru zatížení

  • Axiální – většina zatížení působí ve směru osy otáčení
  • Radiální – většina zatížení působí kolmo na osu otáčení
  • Kombinovaná neboli radiálně-axiální – zatížení působí v obou osách

Rozdělení ložisek podle druhu pohybu

  • Rotační – otáčivá
  • Lineární – zajišťující přímočarý posuvný pohyb

Kluzná ložiska

Mezi náboj a čep se vloží měkké pouzdro či odlévaná pánev. Smykové tření se sníží mazáním. Podle mazání jsou ložiska suchá, polosuchá mezní či kapalinná tekutinová. Dle funkce hydrodynamická, hydrostatická, s omezeným mazáním, samomazná a samomazná s tuhými mazivy. Jsou válcová, kuželová, patní, prstencová, kulová, hřebenová, pouzdrem i pouzdrem a výstelkou.

Valivá ložiska

Skládají se z vnitřního a vnějšího kroužku, valivých tělísek a klece pro vedení a rovnoměrné rozložení valivých těles. Čep se odvaluje po rotačních tělíscích, nahradí smykové tření valivým. Ložiska mohou mít krycí plechy nebo těsnění. Podle tvaru valivého elementu mohou být kuličková, válečková, soudečková, kuželíková i jehlová, s bodovým či čárovým stykem, jednořadá, dvouřadá a víceřadá.

Kuličková ložiska

Kuličková ložiska zvládnou radiální i axiální zatížení. Označují se i jako jednořadá ložiska s hlubokou drážkou neboli Conradova ložiska. Vnitřní kroužek je připevněn na otočnou hřídel a drážka na vnějším průměru slouží jako kruhová oběžná dráha pro kuličky. Vnější kroužek je upevněn do ložiskového pouzdra. Tření je velmi malé. Kuličková ložiska se používají pro relativně malé zatížení.

Válečková ložiska

Válcové valivé elementy se pohybují v oběžných drahách válcového tvaru, mají nízké tření, vysokou radiální únosnost a schopnost snášet velkou rychlost. Místem styku mezi valivým elementem a kroužkem s oběžnou dráhou není bod, ale přímka a zatížení se rozloží na větší plochu. Může být doplněna i dvěma přírubami.

Autorizovaná distribuce

Společnost ASW Valivá ložiska spol. s r.o. je autorizovaný dodavatel ložisek od světových výrobců jako je Regal Beloit, HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH, Rollway Bearing, Rollix, McGill, Sealmaster a IKO do průmyslových, strojírenských a energetických společností i dalších distribučních firem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.