JAK INVESTOVAT DO PODÍLOVÝCH FONDŮ?

Investování jakožto slovo budí všeobecnou představu, že je se jedná o něco složitého, k čemu jsou potřeba hluboké finanční znalosti a velké množství peněz. Ale není tomu tak. Do podílových fondů, které jsou spravovány investičními společnostmi,  lze měsíčně vkládat i menší částky a o investici se stará profesionální správce. Ale i v tomto případě platí, že každou investici je potřeba si dobře rozmyslet.

Investování do podílových fondů funguje především na důvěře mezi investorem a správcem podílového fondu. Investor svěří své peníze správci a ten za něj sleduje vývoj trhů a peníze vhodně investuje. Hlavní důvodem, proč investovat do podílových fondů, je jejich efektivita – díky kolektivnímu investování má investor podíl na výnosech, na které by kvůli jeho omezenému jmění nedosáhl.

2Z investora se stává  podílník ve chvíli, když za investované peněžní prostředky získá podílové listy, tj. cenné papíry vyjadřující podíl na majetku podílového fondu Další výhodou investování do podílových fondů je volný vstup a výstup. To znamená, že podílník může neomezeně nakupovat podílové listy od investiční společnosti
a zárověň je kdykoliv odprodat zpátky. A navíc pokud podílník prodá podílové listy po třech letech od jejich koupě, z výnosu neplatí žádnou daň.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ FOND?

Jediným opravdovým oříškem je výběr podílového fondu. „Volba správného fondu není pro laika jednoduchý úkol, proto doporučujeme se ze začátku poradit s odborníkem nebo si alespoň podrobně nastudovat jednotlivé podílové fondy“, říká Ing. Milan Pykal, jednatel společnosti FINANCE ALBATROS, s.r.o., a pokračuje: „Důležité je si zodpovědět otázky typu: Na jak dlouho chcete investovat? nebo Jaké investiční riziko jste ochotni podstoupit?“

NEZAPOMÍNAT  NA POPLATKY

Nesmí se zapomínat, že i investování do podílových fondů nese s sebou poplatky. Ty jsou označovány dost nespecificky, a to jako „náklady hrazené z majetku fondu v průběhu roku“. Tyto náklady jsou stanovené v dokumentu zvaném Klíčové inormace pro investory, který podle podle zákona musí uvěřejňovat každá investiční společnost.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.